Безплатно саниране на многофамилни сгради в град Велинград

0
859

  Община Велинград има възможност да кандидатства с проектно предложение за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 г.

     В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим на 23.05.2016 г. /понеделник/ от 10.00 часа в Малка зала на Община Велинград на Информационна среща относно представянето на възможностите за кандидатстване с проектно предложение.

Заповядайте! 

 

 

Вашият коментар