Водната стратегия в действие

0
1039

   Липсата на водоподаване и честите аварии  на остарялата ВиК мрежа бяха причината, преди малко повече от месец кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев и управителят на ВКТВ Велинград г-н Йордан Нанов да изготвят стратегия , базирана в основата си на собствено финансиране за разрешаването на проблемите трупани повече от 20 години, за подобряване на водоснабдяването в града. Въпреки  сложната ситуация и липсата на финансови ресурси Община Велинград и ръководството на ВКТВ Велинград, полагат максимални усилия за справяне с проблемите и нормализиране на водоподаването. Изработването и реализацията на водната стратегия ще даде спокойствие, както на гражданите на общината, така и предвидимост за бъдещи инвестиции в града. Разработената стратегия за справянето с тежкия воден проблем беше изградена от 11 точки. До момента са извършени следните дейности:

   За ремонта на водохващане „Водев чарк”, се чака одобрение на искането за финансиране на проекта, към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. „Водев чарк” и изключително важен, тъй като водата която идва не се замътява при проливни дъждове и в пречиствателна станция влиза чиста вода, която не се налага да минава през пречиствателна станция, което води до спиране на водоподаване на квартал Каменица.

   За водопровод „Чукура” е направено проучване и изготвено КСС  като начин на връзване на съществуващия водопровод към новоизградения. Превключването ще стане след месец септември, за да не се нарушава водоподаването през активния туристически сезон.

   Почистени са „майките” на водохващането на „Самоводица”, с което се е увеличил дебита на водата кум водоема в местността „Нежовица”. На същия водоем се монтираха поплавъци, което доведе до намаляването на консумация на вода през нощта, а излишната вода от водоема влиза в общата разпределителна водопроводна мрежа. В момента се подготвя проект за изграждане на нов 1500 куб.м. водоем до съществуващия с което дебита и възможностите значително ще се увеличат.

   От началото на месец август, се започна работа по зонирането на водопроводна мрежа в кв. Каменица, с което рязко ще намалеят авариите и ще се подобри качеството и количеството в един от най-проблемните участъци на водоподаването във Велинград. Монтирани са регулатори за налягане.

    До момента са направени основни ремонти на двата водоема, като са монтирани поплавъци, с което се спряло изтичането на питейна вода от преливниците.

   Подменена е водопроводната мрежа на ул. „Йорданка Чанкова” с цел намаляване на авариите при високо налягане във водопроводната мрежа. Подменени са 200 метра от подводната мрежа, остават още 400 метра.

  Почистени и отремонтирани са филтрите на местност „Вотарно” на водохващането на  за с. Драгиново, с което се увеличи дебита във високата част на селото около 12-15 литра в секунда. След тази интервенция се освободи допълнителен воден ресурс за ниската част на водопроводната мрежа, и помпата за подкачване на водата не е включвана от няколко месеца.

   Предстои монтиране на регулатори и поплавъци във водоема в кв. Чепино, за насочване на излишната вода, към нуждаещите се зони.

   „Извършените до момента дейности по реализацията на „водната стратегия“, както и бъдещите обезпечавания на финансирането за цялостната и реализация дават необходимите резултати“, според кмета  на града д-р Костадин Коев, “Това което говорихме и поехме като ангажимент по време на изборите, започва постепенно да се вижда и усеща във всеки един дом във Велинград, а също така и от туристите който летуват  при нас. Възможностите който ни предоставя и правителството, чрез европейски програми и централно финансиране през бюджета, допълнително ще подпомогнат реализацията на управленската ни програма, не само в частта и за водоподаването“ , допълни кмета Коев.

 

Вашият коментар