Съобщение

0
1327

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д

Велинград, бул. “Хан Аспарух” 35, тел. 0359/ 52025; факс 54341

 

Относно: произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016г.

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СА ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО, А ИМЕННО:

Определени са секции за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването (Решение №61-ПВР/НР от 24.10.2016г. на РИК), както следва:

  1. в град Велинград:

а) секция: 130800006, ЦДГ”Радост”, Бул.”Съединение”№139;

б) секция: 130800013, Клуб на пенсионера – кв. Лъджене, Бул.”Хан Аспарух” №11;

в) секция: 130800018, ЦДГ “ Еделвайс”- кв. Чепино, ул.”Добри Чинтулов” №4;

  1. за села:

а) 130800036 с. Драгиново, СОУ”Методи Драгинов” ет.1, ул.”Кирил и Методий” № 1;

б) 130800043 с. Св.Петка, СОУ ”Хр.Смирненски”ет.1,ул.”Арапчал”№24.

 

  1. Телефон и адрес, на който могат да се правят заявки за помощ в изборния ден от избиратели/гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването:

Телефон: 0359 53140;

Адрес: гр. Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Хан Аспарух” №35;

  1. Дати и часове на приемане на заявки:

от 02.11.2016г. до 05.11.2016г. в периода от 9.00ч. до 16.00ч.

на 06.11.2016г. в периода от 7.00ч. до 18.00ч.

При потенциален нов избор периодът е, както следва:

от 09.11.2016г. до 12.11.2016г. в периода от 9.00ч. до 16.00ч.

на 13.11.2016г. в периода от 7.00ч. до 18.00ч.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Вашият коментар