Oбучение в ЦСОП

0
1157
sdr

     На 25 и 26. 01. 2019 г. в  ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА –ГР.ВЕЛИНГРАД  се проведе обучение  от  Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ –гр.София на тема:

     „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ С ПОГЛЕД И СОФТУЕР COMMUNICATOR  5  ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

     Беше представена системата и работата с устройството за контрол на погледа Tobii PCE, както и  софтуера за ранно детско развитие – Communicator 5 и  Look To Learn . Лекторите по програмата доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова,  запознаха педагогическите специалисти от ЦСОП, участници в обучението  с използването на иновативните подпомагащи технологии за контрол с поглед.

   Разгледаха се етапите на въвеждането и използването на тези средства за запълваща и алтернативна комуникация с децата със СОП,с детска церебрална парализа (ДЦП) и невромускулни заболявания, както и с различните типове специализиран софтуер и етапите на работа с него. Част от обучението бе основно практическо , като се проведоха занимания за : използване на софтуер за ранно детско развитие с устройства за контрол с поглед; използване на софтуер за комуникация, чрез символи ; използване на контрол с поглед за управление на компютър и управление на средата;

     На специалистите, работещи в ЦСОП –Велинград е мисия да подпомагат децата и учениците с множество увреждания  да се развиват и общуват. Закупените и приложени от центъра  съвременни технологии за комуникация чрез поглед  дават изключителна възможност за това. По този начин децата ще могат да пишат, да учат, да рисуват и да общуват, защото  възможността за общуване и себеизразяване е важно право на всеки човек!

 

 

Директор:Е.Канлиева

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар