Обява

0
458

     Във връзка с Преброяването на населението и жилищния фонд  в Република България през 2021г. на основание писмо с изх. № 07-06-124/ 29.10.2020 г.на Председателя на Нацинолен статистически институт, общинска преброителна комисия  – Велинград  Ви информираме, че срока за набиране на преброители, контрольори и придружители се удължава до 16.11.2020г., включително.

Желаещите могат да подават заявление с изискуемите документи всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00часа в деловодството на Община Велинград с адрес : гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35

 

Вашият коментар