Групата за мониторинг и контрол започна изготвянето на план за решаване на проблемите със замърсяването на територията на община Велинград

0
462

 

     Новосъздадената група за справяне с нерегламентираните замърсявания на територията на общината проведе свое заседание днес . В нейния  състав са включени представители на Общинска администрация, сметопочистващата фирма и на неправителствени организации функциониращи на територията на града. Групата ще заседава всеки понеделник.

     Проблемът със замърсяването е комплексен и засяга много страни  граждани – общинска администрация – сметопочистваща фирма и едно от основните предизвикателства е ограничаването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, както и засилването на гражданския самоконктрол. 

     Представителите на сдруженията “Байкария” и “Нилет”  – Васил Тодев и Антон Бояджиев – поеха ангажимент с помощта на доброволци поетапно да установят и картират нерегламентрианите сметища на територията на общината. 

     След това същите следва да бъдат категоризирани, да се уточни собствеността, на територията, на която се намират и приоритетно да бъдат почистени. 

     Впоследствие ще бъде извършван периодичен мониторинг на състоянието им и ще се налагат глоби на нарушителите.

     Обмисля се и кампания в социалните мрежи и медиите в тази посока. Кметът Д-р Коев изрази своята удовлетвореност от добрата обществена енергия, която е насочена към съхраняване  на природата във Велинград и общината.

     Само със съвместни усилия можем да се справим с проблемите свързани с опазването на природата и средата, в която живеем.

Вашият коментар